izle

Rodbehandling

Rodbehandling

Sådan foregår rodbehandling

  • Rensning af kanal hvor nerven ligger i
  • Fjernelse af død/beskadigt væv
  • Desincifering af kanal
  • Kanal fyldes med gummimateriale

Når vi anbefaler en rodbehandling af en tand, sker det oftest, fordi der er et hul i tanden, som er så dybt, at det når ind til tandens nerve, så nerven enten er blotlagt, beskadiget eller død. Hvis vi ikke rodbehandler, risikeres rodbetændelse og i værste tilfælde en indkapslet rodbetændeldelse, som skal opereres væk.

Ved rodbehandlingen renser vi den kanal, som nerven ligger i, dvs. fjerner det døde eller beskadigede væv. Herefter desinficeres kanalen grundigt, hvorefter den fyldes op med et gummimateriale. Det er meget vigtigt, at denne fyldning laves meget omhyggeligt, så den er helt tæt.

En rodbehandling kræver meget akkuratesse og grundighed, og derfor er vi meget omhyggelige og tager os god tid med behandlingen.

Efter rodbehandling af tanden er denne som følge af forholdene og indgrebet ofte meget svag, og bør derfor forstærkes med en krone for at undgå, at den frakturerer og i værste fald ikke kan bevares.